תקנון

אלו הם התנאים וההגבלות המסדירים את השימוש ב-https://tnzva.co.il, (האתר) וההסכם הפועל בינינו לבינך (התנאים). האתר נמצא בבעלותו ומופעל על ידי פורטל ת.נ.צ.ב.ה (אנחנו/שלנו/אנחנו) ותנאים אלה קובעים את הזכויות והחובות של כל המשתמשים (אתה/שלך) ביחס לשימוש שלך באתר. אנא קרא בעיון את התנאים הללו ואת הצהרת הפרטיות שלנו. על ידי שימוש באתר, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים הנוכחיים ולהצהרת הפרטיות שלנו. אנו רשאים לשנות את התנאים והמידע הכלולים באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים לתנאים אלה או להצהרת הפרטיות, אנא הימנע משימוש באתר. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי התנאים או הצהרת הפרטיות, אנא צור איתנו קשר באמצעות הדואר [email protected].

התנהלות שימוש

אינך רשאי להשתמש באתר זה בכל דרך שהיא בלתי חוקית, פוגענית, מאיימת, מטרידה, מגונה, מעליבה, שונאת, או בכל דרך אחרת מפרה תנאים והגבלות אלו.

אחריות

החומר הכלול באתר מסופק ללא כל ערבויות, תנאים או התחייבויות לדיוק שלו. פורטל ת.נ.צ.ב.ה אינה מייצגת כי המידע הכלול באתר או זמין באמצעותו הוא מדויק או מלא ובהתאם לכך, אין להסתמך עליו ככזה. אין להסתמך על מידע כזה. כל הסדרים שנעשו בינך לבין כל אדם אחר, המשתמש או שמו באתר הינם באחריותך בלבד ובאחריותך הבלעדית. במידה שהחוק מותר, אנו וצדדים שלישיים הקשורים אלינו שוללים בזאת במפורש:
 •         כל התנאים, האחריות ותנאים אחרים שעלולים להיות משתמעים אחרת בחוק, בחוק המקובל או בדיני השוויון;
 •         כל אחריות בגין אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כלשהו בקשר עם השימוש, חוסר היכולת להשתמש או תוצאות השימוש באתר, בכל אתרי אינטרנט המקושרים אליו ובכל חומר המתפרסם בו;
 •         כל אחריות לכל באג או תקלה במערכות או בכלים שלנו; ו
 •         כל אחריות לכל הפסד או נזק ישיר, מיוחד, עקיף או תוצאתי שייגרם לכל משתמש בקשר עם האתר או בקשר עם השימוש, חוסר היכולת להשתמש או תוצאות השימוש באתר, כל אתרי אינטרנט המקושרים אליו וכל חומרים המתפרסמים בו, לרבות, ללא הגבלה, כל אחריות בגין:
 1.   אובדן הכנסה או הכנסה;
 2.   אובדן עסק;
 3.   אובדן רווחים או חוזים;
 4.   אובדן חיסכון צפוי;
 5.   אובדן נתונים;
 6.   אובדן מוניטין;
 7.   בזבוז זמן ניהול או משרד; ו
 8.   בגין כל אובדן או נזק אחר מכל סוג שהוא, ככל הנובע ובין אם נגרם עקב עוולה (לרבות רשלנות), הפרת חוזה או אחר, גם אם ניתן לצפות מראש.
שום דבר בסעיף זה אינו משפיע על אחריותנו למוות או לפציעה גופנית הנובעת מרשלנותנו, ולא על אחריותנו למצג שווא או מצג שווא בתרמית באשר לעניין בסיסי, ולא על כל אחריות אחרת שלא ניתן לשלול או להגביל על פי החוק החל.

מגבלות שימוש

אתה רשאי להשתמש באתר שלנו רק למטרות חוקיות. אינך רשאי להשתמש באתר האינטרנט שלנו :
 •         בכל דרך המפרה כל חוק או תקנה מקומיים, לאומיים או בינלאומיים החלים;
 •         בכל דרך שהיא בלתי חוקית או הונאה, או שיש לה מטרה או השפעה בלתי חוקית או הונאה;
 •         לשלוח, לקבל ביודעין, להעלות, להוריד, להשתמש או לעשות שימוש חוזר בכל חומר שאינו תואם את תקני התוכן שלנו;
 •         כדי להעביר נתונים כלשהם, לשלוח או להעלות כל חומר המכיל וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות זמן, רותי לחיצות מקשים, תוכנות ריגול, תוכנות פרסום או כל תוכנה מזיקה אחרת או קוד מחשב דומה שנועד להשפיע לרעה על הפעולה של תוכנת מחשב או חומרה כלשהי. .

אתה גם מסכים:

 •         לא לשכפל, לשכפל, להעתיק או למכור מחדש כל חלק מאתר האינטרנט שלנו בניגוד להוראות תנאים אלה;
 •         לא להשתמש בתוכנה לחסימת פרסומות;
 •         אין לעשות שימוש חוזר בטקסט או בגרפיקה מהאתר או בחלקים ממנו.

שינויים בתנאים

אנו מחויבים להבטיח שהאתר שלנו יהיה שימושי ויעיל ככל האפשר. מסיבה זו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים בשירותים, בכל עת. לעולם לא נחייב אותך עבור שום שירות מבלי להבהיר לך בדיוק על מה אתה משלם. כל תכונות חדשות שיתווספו לאתר הנוכחי יהיו כפופות גם לתנאים והגבלות אלה. אתה תמיד יכול לעיין בגרסה העדכנית ביותר של התנאים וההגבלות בכל עת בדף זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן, לשנות או לאחזר כל חלק מהתנאים וההגבלות הללו על ידי פרסום עדכונים ו/או שינויים באתר האינטרנט שלנו. באחריותך לבדוק את הדף הזה מעת לעת לאיתור שינויים. המשך השימוש שלך באתר או הגישה אליו לאחר פרסום כל שינוי מהווה הסכמה לשינויים אלה.

תנאי שירות

 1. פורטל ת.נ.צ.ב.ה מעניקה ברגע זה למשתמש זכות בלתי בלעדית, בלתי ניתנת להעברה, מוגבלת לגשת לשירות ולהשתמש בו, בתנאים של תנאים והגבלות אלה ולמשך תקופת ההסכם.
 2. השימוש בשירות הינו על חשבונו ועל אחריותו של המשתמש. המשתמש אחראי לעמידה בדרישות הטכניות והתפקודיות ולשימוש במתקני התקשורת האלקטרונית הדרושים לגישה לשירות ולהשתמש בו. המשתמש יישא בכל עת בסיכון של אובדן, גניבה או נזק לכל אחד מנתוניו.
ל-פורטל ת.נ.צ.ב.ה תהיה הזכות (אך לא החובה), לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסקור, לערוך, להגביל, לסרב או להסיר תוכן, או להגביל או לסרב למשתמש גישה לשירות. ליתר דיוק במקרה שהשימוש בשירות, לטענתנו, מפר תנאי שימוש אלה. אנו עשויים לחשוף את הנתונים האישיים או התוכן של המשתמש, או נתונים אחרים הקשורים לשימוש בשירות, לצדדים שלישיים כאשר הוא סבור, בתום לב, כי יש צורך לציית לצו בית משפט, הליך שיפוטי מתמשך, פלילי או אזרחי. זימון, או הליך משפטי אחר או למימוש זכויות ההגנה החוקתיות שלו מפני תביעות משפטיות.

מידע אישי

שליחת המידע האישי שלך דרך החנות מוסדרת על ידי מדיניות הפרטיות שלנו. אתה אמור לראות את מדיניות הפרטיות שלנו.

IFRAMES

ללא אישור מראש והרשאה בכתב, אינך רשאי ליצור מסגרות מסביב לדפי האינטרנט שלנו שמשנות בכל דרך את המצגת החזותית או המראה של האתר שלנו .

שיפוי

אתה מסכים לשפות, להגן ולחזק את פורטל ת.נ.צ.ב.ה, חברות בנות, שותפים, שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, סוכנים, קבלנים, רישיון, נותני שירותים, קבלני משנה, ספקים, מתמחים ועובדים, ללא נזק מכל תביעה או דרישה, לרבות עורך דין סביר. עמלות, שנעשו על ידי כל צד שלישי עקב או כתוצאה מהפרתך של תנאים והגבלות אלה או המסמכים שהם משלבים בהפניה או הפרה שלך של כל חוק או זכויות של צד שלישי.

בר הפרדה

במקרה שתנאי כלשהו של תנאים והגבלות אלה יתגלה כבלתי חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה, למרות זאת, הוראה כזו תהיה ניתנת לאכיפה במלוא המידה המותרת על פי החוק החל, והחלק הבלתי ניתן לאכיפה ייראה כמנותק מתנאים אלה של שימוש, קביעה כזו לא תשפיע על האמינות והאכיפה של הוראות אחרות שנותרו.

ההסכם כולו

חוסר היכולת שלנו לממש או לאכוף כל זכות או הוראה של תנאי שירות אלה לא תהווה ביטול של זכות או הוראה כאמור. תנאי שימוש אלה וכל מדיניות או כללי הפעלה המתפרסמים על ידינו באתר זה או ביחס לשירות מהווים את ההסכם וההבנה המלאה בינך לבינינו ומסדירים את השימוש שלך בשירות, מונעים כל הסכמים, תקשורת קודמים או סינכרוניים. והצעות, בין בעל פה ובין בכתב, בינך לבינינו. כל אי בהירות בפרשנות תנאי שימוש אלה לא תתפרש כלפי הצד המנסח.

פרטי התקשרות

אם תרצה: לגשת, לתקן, לרשום תלונה, או פשוט רוצה מידע נוסף, אנא צור איתנו קשר: דוא"ל: [email protected]